OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ČÁSTÍ,

OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK


Jako znalkyně jmenovaná v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků a jejich částí, oceňování majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování pohledávek, zpracuji znalecký posudek pro:

Ocenění podniku (obchodního závodu)

      Pro ocenění je zvolena odpovídající kategorie hodnoty (tržní, objektivizovaná, investiční) a vhodné metody ocenění (výnosové metody - diskontovaných peněžních toků, kapitalizovaných čistých výnosů; majetkové metody - přecenění movitých a nemovitých věcí, zásob, pohledávek, finančního majetku, závazků; a/nebo metody tržního porovnání).

Ocenění pohledávek

Spolupráce:

V případě zájmu je možno zajistit vyhotovení smlouvy o prodeji obchodního podílu, smlouvy o prodeji obchodního závodu, založení s.r.o. pro převod lékařské praxe za účelem jejího následného prodeje, prověření tzv. aktivní legitimace k pohledávce či další právní služby u advokátní kanceláře JUDr. Daniel Horn (www.akhorn.cz).

Ing. Irena Hornová

soudní znalec
Kancelář:

nám. Republiky 28 
301 00 Plzeň

Mobil:

724 315 029

E-mail:

irenahornova@seznam.cz

Znalec jmenovaný Krajským soudem v Plzni, Spr. 1385/2016.

IČ: 04687035

© 2016 Irena Hornová