Znalecké posudky – oceňování obchodních závodů (podniků)

Jsem samostatný znalec oprávněný vykonávat znaleckou činnost v oboru Ekonomika, odvětví Oceňování obchodních závodů. Zpracovávám posudky akciovým společnostem, společnostem s ručením omezeným a dalším obchodním korporacím, resp. jejich společníkům. Oceňuji též obchodní závody živnostníků a svobodných povolání (advokátní kanceláře, lékařské praxe, aj.).  

Nabízím vyhotovení posudků s vysokou odbornou kvalifikací a se zkušenostmi s výnosovými a majetkovými oceňovacími přístupy dosud aplikovanými u společností například z odvětví strojírenství, stavebnictví, automobilového průmyslu, dopravy, zemědělství, polygrafie, lázeňství, výroby a rozvodu elektřiny, velkoobchodu a maloobchodu, IT služeb, architektonických a inženýrských činností, správy a pronájmu nemovitostí.

Obchodní závody oceňuji za účelem jejich nákupu či prodeje, za účelem stanovení hodnoty podílu společníka, při vypořádání společníků nebo společného jmění manželů, při vypořádání dědiců, pro projekty fúze, rozdělení nebo změny právní formy společností, za účelem nepeněžitého vkladu do společnosti.

Znalecké posudky – určování hodnoty pohledávek

Hodnotu pohledávek stanovuji nejen jako součást majetku obvykle každého obchodního závodu, ale disponuji též samostatným znaleckým oprávněním pro obor Ekonomika, specializaci Určování hodnoty pohledávek.  

Předmětem posudku může být buď ocenění jednotlivé pohledávky či souboru pohledávek, a to za účelem jejich koupě, prodeje, nebo vkladu do společnosti.

Odhady obchodních závodů a nemovitostí

Odhady hodnoty obchodních závodů vyhotovuji také na základě živnostenského oprávnění, pro případy, kdy klient dává přednost odhadu před znaleckým posudkem. V případě zájmu vypracuji rovněž odhad nemovitostí.

Spolupráce

Pokud pro váš projekt související s oceněním potřebujete právní služby, spolupracuji s advokátní kanceláří JUDr. Daniel Horn (www.akhorn.cz).

Máte zájem o znalecký posudek?

Kontaktujte mne

DSCF3583.jpg